Darželiai
Centralizuotas vaikų priėmimas
į Klaipėdos rajono savivaldybės ugdymo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas

Gargždų lopšelis-darželis „Saulutė“

Gargždų lopšelis-darželis „Saulutė“
  • Adresas: Vingio g. 4, Gargždai 96138, Lietuva
  • Telefonas: 846452674
  • Grupių skaičius: 19
  • Vietų skaičius: 156
  • Darbo laikas: 07:00 - 17:30
  • Budintinti grupė dirba iki: 18:30

Apie darželį

Įstaigoje ugdymas organizuojamas vadovaujantis šiuolaikinio kokybiško ikimokyklinio ugdymo samprata, kuriama sveika ir saugi aplinka, skatinanti vaikus aktyviai ir kūrybingai veikti.  Mūsų tikslas – su meile rūpintis vaiko saugumu, įvairiapusišku ugdymu, sudarant palankias sąlygas patirti vaikystės džiaugsmą – ugdytis per žaidimus, tyrinėjimus ir atradimus – savaime, džiugiai pažįstant pasaulį. Ypatingą dėmesį skiriame individualiai vaiko pažangai. Tuo tikslu sistemingai, bendradarbiaudami su tėvais, vertiname vaikų ugdymosi pasiekimus, numatome kiekvieno vaiko tolimesnio ugdymosi gaires. Įstaiga yra prisijungusi prie informacinės sistemos „Mūsų darželis“. Ši sistema padeda užtikrinti nenutrūkstamą bendravimą ir bendradarbiavimą su tėvais (žinoma, neatsisakome ir kasdieninio bendravimo). Naudodamiesi šia sistema tėvai gali matyti vaikų pasiekimų aprašus, pedagogų ir pagalbos specialistų pastabas, susipažinti su vaikų veikla ir jos priemonėmis, ugdomosios veiklos planais, teikti pasiūlymus ugdomosios veiklos tobulinimui ir kt.

Turtinga ir estetiška kiemo aplinka, įrengtos edukacinės erdvės įvairiai vaikų veiklai. Vaikai turi galimybes susipažinti su įvairiais augalais, užsiauginti daržovių, uogų savo eksperimentiniuose daržuose, stebėti augantį sodą, tenkinti judriosios ir kūrybinės veiklos poreikius ir pan. Grupių erdvės jaukios, aprūpintos ne tik tradicinėmis ugdymo priemonėmis, bet ir žaislais, kurių gamyba pagrįsta naujomis elektroninėmis technologijomis.

Didelis dėmesys skiriamas vaikų saviraiškos puoselėjimui per draminę veiklą. Draminės veiklos elementai panaudojami įvairioje ugdomojoje veikloje.

Įstaigoje dirba kūrybingi pedagogai ir pagalbos vaikui, šeimai specialistai: logopedas, psichologas (paslaugas teikia Klaipėdos r. pedagoginė psichologinė tarnyba), sveikatos priežiūros specialistas (paslaugas teikia Klaipėdos r. visuomenės sveikatos biuras).

Grupių darbo laikas: 7.00–17.30 val., pailgintos grupės darbo laikas: 6.30–18.30 val.

13

45

 

Vieta žemėlapyje

Grupių sąrašas

# Mokslo metai nuo Mokslo metai iki Amžius Vietų skaičius Priimtų vaikų skaičius Pretendentų skaičius Liko vietų
1 2019-09-01 2020-08-31 (6 – 7 m.) 15 15 0 0
2 2020-09-01 2021-08-31 (4 – 5 m.) 1 1 0 0
3 2020-09-01 2021-08-31 (5 – 6 m.) 0 0 0 0
4 2021-09-01 2022-08-31 (1,5 – 3 m.) 30 0 30 30
5 2020-09-01 2021-08-31 (6 – 7 m.) 5 3 0 2
6 2021-09-01 2022-08-31 (3 – 4 m.) 0 0 0 0
7 2020-09-01 2021-08-31 (1,5 – 3 m.) 31 31 0 0
8 2022-09-01 2023-08-31 (3 – 4 m.) 10 0 2 10
9 2020-09-01 2021-08-31 (3 – 4 m.) 34 34 0 0
10 2022-09-01 2023-08-31 (1,5 – 3 m.) 15 0 15 15
11 2023-09-01 2024-08-30 (3 – 4 m.) 0 0 0 0
12 2023-09-01 2024-08-30 (4 – 5 m.) 0 0 0 0
13 2021-09-01 2022-08-31 (6 – 7 m.) 0 0 0 0
14 2021-09-01 2022-08-31 (5 – 6 m.) 0 0 0 0
15 2021-09-01 2022-08-31 (4 – 5 m.) 0 0 0 0
16 2022-09-01 2023-08-31 (4 – 5 m.) 0 0 0 0
17 2022-09-01 2023-08-31 (5 – 6 m.) 0 0 0 0
18 2022-09-01 2023-08-31 (6 – 7 m.) 0 0 0 0
19 2023-09-01 2024-08-31 (1,5 – 3 m.) 15 0 0 15

Nuotraukos