Darželiai
Centralizuotas vaikų priėmimas
į Klaipėdos rajono savivaldybės ugdymo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas

Informacija

Informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybės taryba 2020 m. gegužės 28 d. priėmė sprendimą Nr. T11-221  „Dėl vaikų priėmimo į Klaipėdos rajono savivaldybės mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

Aprašo tikslas – optimizuoti ir palaikyti priėmimo į ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarką, siekti tenkinti gyventojų poreikį ugdyti vaikus pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas.

Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, vietos savivaldos ir kitais įstatymais bei atsižvelgus į Švietimo ir mokslo ministro patvirtintas Rekomendacijas savivaldybėms dėl centralizuoto vaikų priėmimo į švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes.

Apraše reglamentuojama, kad tėvai (globėjai), norintys registruoti vaiką į Klaipėdos rajono savivaldybės švietimo įstaigas, prašymus pildo elektroniniu būdu informacinėje sistemoje prisijungę https://darzeliai.klaipedos-r.lt/ per elektroninius valdžios vartus.

 

Prašymus į Klaipėdos rajono švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, gali teikti tik Klaipėdos rajono savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravę tėvai (globėjai). Gyvenamąją vietą rajone turi būti deklaravęs bent vienas iš tėvų (globėjų) kartu su vaiku, kuriam bus teikiamas prašymas lankyti rajono švietimo įstaigą.